Mitä on mainonta?

Mitä mainonta oikeastaan on? Mainontaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta käsin. Markkinointiviestinnän näkökulmasta katsottuna mainontaa voidaan pitää tällaisen viestinnän erittäin tärkeänä keinona. Mainonta on tavoitteellista sekä maksettua tiedottamista. Se kohdistuu tavallisesti isoon joukkoon ihmisiä. Sen tavoite on myynnin aikaan saaminen tai lisääminen. Lisäksi se pyrkii edistämään palvelun tai tuotteen tunnetuksi tekemistä. Samalla se voi pyrkiä edistämään myös itse yrityksen tunnetuksi tekemistä. Mainonta myös pyrkii rakentamaan tietynlaista mielikuvaa tuotteista, palveluista tai itse yrityksestä. Voidaankin sanoa, että mainonnan avulla pyritään luomaan haluttua imagoa. Mainonta voi olla myös suoramainontaa, josta kerrotaan myöhemmin tällä sivulla lisää.

Millainen on tyypillinen mainos?

Tyypillinen mainos kertoo tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Se voi kertoa myös niiden saatavuudesta sekä niiden hinnasta. Mielikuvien tavoitteellinen rakentaminen on mainonnan keskeinen tavoite. Tämän avulla houkutellaan kuluttajia ostamaan mainostettavia tuotteita tai palveluita. Tuotemerkki, imago ja brändi ovat käsitteitä, jotka liittyvät kiinteällä tavalla mainontaan.

On tärkeää erottua joukosta

Vaikka tyypillinen mainos kertookin tuotteen tai palvelun ominaisuuksista, saatavuudesta ja hinnasta, on myös tärkeää, että markkinoilla olevat tuotteet erottuvat muista markkinoilla olevista tuotteista, koska muuten tuotetta on vaikea saada myytyä. Ei olekaan järkevää laatia mainoksia samoihin kaavoihin kangistuen, vaan mainonta vaatii luovuutta ja toisinaan myös uskallusta heittäytyä ja kokeilla uusia asioita. Ei riitä, että tuotteet ja palvelut erottuvat joukosta, vaan myös luotujen mainosten tulee erottua jollakin tavoin muista tarjolla olevista mainoksista, jotta ne jäisivät asiakkaiden mieleen ja jotta ne saisivat aikaan toivottuja tuloksia. Tämä vaatii mainosten suunnittelijoilta tarkkaa perehtymistä juuri kyseessä olevaan toimintaympäristöön sekä mainonnan suunnittelua. On tärkeää löytää sellaiset mainosvälineet, jotka auttavat viemään haluttua sanomaa eteenpäin saavuttaen juuri halutun kohderyhmän. On tärkeää, että sanoma menee perille, mutta on myös tärkeää huomioida mainosvälineen tehokkuus sekä taloudellisuus.

Kohderyhmät
Mainonnassa on tärkeää huomioida mainoksen kohderyhmä ja valita käytettävät mainosvälineet kohderyhmän mukaisesti. On ehdottoman tärkeää löytää sellaiset mainosvälineet, jotka auttavat viemään haluttua sanomaan eteenpäin saavuttaen juuri halutun kohderyhmän, muutoinhan koko mainonta on ollut turhaa. Ellei mainos tavoita haluttua kohderyhmää, putoaa siltä ikään kuin kokonaan pohja ja mielekkyys. On tietysti tärkeää, että sanoma menee perille, mutta on myös tärkeää huomioida mainosvälineen tehokkuus sekä taloudellisuus. Tässäkin asiassa voidaan puhua hinta-laatusuhteesta, jonka voi toivoa olevan mahdollisimman optimaalinen.

Yleensä mainosvälineiden kautta pyritään saavuttamaan suuri kohderyhmä. Medioina voidaan käyttää sanomalehtiä, paikallislehtiä, ilmaisjakelulehtiä, aikakauslehtiä, radiota, televisiota, internetiä, elokuvia, ulkomainosvälineitä, liikemainosvälineitä, messuja sekä erilaisia tapahtumia. Usein käytetään monia mediamuotoja yhtaikaa eli harjoitetaan yhteismainontaa.

Suoramainonnasta puhutaan, kun mainonta kohdistetaan tiettyyn kohderyhmään. Tämä kohderyhmä on valittu etukäteen. Kohderyhmä on tavallisesti kooltaan pienempi kuin käytettäessä mediamainontaa. Suoramainontaa voidaan harjoittaa sekä osoitteellisesti että osoitteettomana. Suoramainonnan välineitä ovat kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit sekä mainokset.

Toisia asiakkaita suoramainonta saattaa ärsyttää. Voi tuntua ärsyttävältä, kun sähköpostin postilaatikko täyttyy mainoskirjeistä ja voi tuntua, että tällaiset mainoskirjeet ovat suoranaista roskapostia. Toisaalta joku toinen voi tykätä siitä, että mainoskirjeet tulevat sähköpostiin nimenomaan sähköisessä muodossa eikä paperijätettä näin pääse syntymään lainkaan – toisin kuin mainosten tipahdellessa postiluukusta kotiin. Mainossähköposteissa tulee myös olla linkki, jonka kautta oman sähköpostiosoitteen voi näppärästi poistaa kyseisen yrityksen postituslistalta, jos mainossähköpostit ärsyttävät. Ellei tällaista linkkiä sähköpostista löydy, kannattaa olla yhteydessä sähköpostin lähettäneeseen yritykseen ja huomauttaa asiasta.

Kaiken kaikkiaan mainonnan voidaan sanoa olevan monipuolista ja monitahoista toimintaa. Seuraavalla sivullamme kerrotaan lisää siitä, millaista työskentely mainosalalla on.