Työskentely mainosalalla

Millaisissa työpaikoissa markkinointi- ja mainosalan ammattilainen sitten voi työskennellä? Tyypillisiä tämän alan asiantuntijoiden työpaikkoja ovat esimerkiksi mainostoimistot, digimedian toimistot, viestintätoimistot, designtoimistot ja konsultointiyritykset. Lisäksi alan osaaja voi työskennellä erilaisissa markkinointiosastoissa, joita löytyy vaikkapa suurimmilta kaupan tai teollisuuden alan yrityksiltä. Monesti tällaisillakin yrityksillä on ainoastaan henkilö, joka vastaa markkinointiviestinnän koordinoimisesta, koska yleensä suuretkin yritykset hankkivat markkinointi- ja mainosalan palvelunsa ulkopuoliselta yrittäjältä.

Millaista työtä mainosalalla voi tehdä?

Millaista työtä mainosalalla sitten voi tehdä? Millaisiin tehtäviin mainos- ja markkinointialan ammattilainen voi työllistyä? Alan ammattilainen voi esimerkiksi suunnitella markkinointi- ja mainoskampanjoita. Hän voi toimia alan konsulttina tai suunnitella mainosmateriaaleja. Hän voi myös tuottaa kyseisiä materiaaleja. Hän voi sekä suunnitella mainoksia, että konsultoida yritystä niiden mainontaan liittyvissä kysymyksissä. Hän voi myös erikoistua laatimaan markkinatutkimuksia tai muita alaan liittyviä tutkimuksia.

Työtehtävät ovat moninaisia ja monipuolisia. Ne vaativat alan ammattilaiselta kovin erilaista ja kovin monipuolista osaamista. Yrityksen kokoluokka vaikuttaa yleensä merkittävällä tavalla työntekijän työnkuvaan. Yleensä on niin, että mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä eriytyneempiä yrityksen työntekijöiden toimenkuvat ovat. Pienissä yrityksissä puolestaan työntekijältä edellytetään tavallisesti monipuolista eri tehtäväalueisiin liittyvää osaamista.

Jos alan osaaja työllistyy mainostoimistoon, sisältää hänen työnkuvansa todennäköisesti erilaisia suunnittelutehtäviä. Tehtävänimikkeitä voivat tällöin olla esimerkiksi copywriter tai AD eli Art Director. Mainostoimistossa on mahdollista työskennellä myös yhteyspäällikkönä tai projektipäällikkönä. Toisaalta työntekijä saattaa työllistyä myös tuotannon, johtamisen, strategisen suunnittelun tai mediasuunnittelun osa-alueille. Valinnan varaa siis riittää!

Jos alan työntekijä työllistyy teollisuuden tai kaupan alalle näiden markkinointiosastojen palvelukseen, tulee hänen tuntea yrityksen toimiala, tuotteet sekä asiakkaat. Hänellä tulee olla osaamista myös kaupalliselta alalta. Myynnin ja markkinoinnin välinen raja voi olla häilyvä tällaisessa tapauksessa, erityisesti, jos kyseessä on pieni yritys. Yhden henkilön vastuulla voi olla niin markkinointiin, mainontaan kuin myyntiinkin liittyviä tehtäviä. Osa työntekijöistä saattaa nauttia nimenomaan tällaisista monimuotoisista ja vaihtelevista tehtävistä, mutta osa saattaa toivoa itselleen eriytyneempää työnkuvaa.

Voidaan sanoa, että markkinointi- ja mainosalan työ on palvelualaan liittyvää työtä. Työ vaatii tekijältään vahvaa tiettyjen tehtäväalueiden hallintaa. Lisäksi se vaatii työntekijältä jatkuvaa itsensä ja taitojensa kehittämistä. Se vaatii sekä luovuutta, että ideointikykyä. Lisäksi se vaatii alan ammattilaiselta yleissivistystä, tietynlaista analyyttisuutta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Yhteistyökyky sekä neuvottelutaidot korostuvat arkityössä, samoin kuin esiintymis- ja projektinhallintataidotkin. Nykyaikaisessa mainos- ja markkinointityössä on välttämätöntä, että työntekijän tietotekniikkaosaaminen on riittävän korkealla tasolla. Kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemisen merkitys ovat korostuneet työympäristön kansainvälistymisen myötä. Erityisen tärkeitä nämä osaamisalueet ovat, jos työntekijä toimii kansainvälisessä ympäristössä tai tehtävissä.

Mainos- ja markkinointialalle on tyypillistä se, että monia projekteja tehdään samaan aikaan. Tämä edellyttää työntekijältä joustavuutta sekä hyvää stressinsietokykyä. On tärkeää, että työntekijä on oma-aloitteinen ja kykenee itsenäiseen työhön. On myös tärkeää, että hän osaa organisoida asioita. Pitkät työpäivät ovat alalla tyypillisiä – erityisesti, jos tavoitteena on luoda menestyvää uraa. Työtahti on tavallisesti nopea, minkä lisäksi aikataulujen noudattamisen merkitys korostuu. Tulosvastuullisuus korostuu myös tässä työssä, minkä vuoksi on hyvä, jos työntekijä kykenee ajattelemaan taloudellisella tavalla ja ymmärtää taloudellisen toiminnan periaatteet.
Jos ala alkoi kiinnostaa, kannattaa jatkaa lukemista, koska seuraavalla sivullamme kerromme alan koulutuksesta. Nappaa vinkit talteen ja hae opiskelemaan unelmiesi ammattia, joka ei välttämättä ole kaikista helpoin urapolku, mutta joka voi tarjota monia mielenkiintoisia haasteita luovalle, määrätietoisesti ja taloudellisesti ajattelevalle henkilölle. Oletko valmis tarttumaan haasteeseen?